Dressed to impress

dec 04
diversiteit_01
0 comments
Keep Reading

Duurzaam werken vraagt om doelgerichte inzet van mensen

 

(en noodzaak om tot blijvende vormen van strategische personeelsplanning te komen) Flexibele(r) organisaties vragen meer van mensen maar geven ook meer ruimte voor ontwikkeling Duurzaam werken of het nieuwe werken is het motto in veel organisaties om goede en hoopgevende veranderingen te initiëren, gericht op het beter gebruik maken van de kracht en kwaliteiten van mensen. In meer of mindere […] »

nov 03
3 comments
Keep Reading

Van functies naar rollen

 

Flexibiliteit loopt als een rode draad door alle organisatie- en HRM ontwikkelingen heen. Het nieuwe werken is daarvan een mooi en eigentijds voorbeeld. Die flexibiliteit is echter geen modeverschijnsel maar een bittere noodzaak omdat organisaties wendbaar moeten zijn om snel en goed te kunnen reageren op steeds snellere veranderingen in de omgeving. Daarnaast worden medewerkers steeds specifieker als individu herkenbaar. […] »

Back to the top