Dressed to impress

nov 03
hnwSpel-62

Start spelenderwijs de dialoog met uw organisatie

 

Mensen vormen het verbindende element in Het Nieuwe Werken. Wat vinden zij belangrijk en hoe kijken zij aan tegen de huidige organisatie? Het Nieuwe Werken spel is een middel om de dialoog te starten tussen deze mensen.

Wat is Het Nieuwe Werken spel?

Het is een kaartspel waarbij 78 stellingen verdeeld over 16 thema’s worden beoordeeld (kwantitatief & kwalitatief gescoord). Voorbeelden van thema’s zijn; Groei & Ontwikkeling, Kennis & Kunde, Betrokkenheid & Teamgevoel. Nadat de stellingen zijn gescoord op het huidig en het gewenst niveau, stel je op thema niveau gezamenlijk de prioriteiten. Welke thema’s zijn belangrijk om aan te pakken en hoe ga je dat doen? Het spel speel je met 7 personen uit één team of die een representatieve afspiegeling van de organisatie vormen. Het spel wordt tijdens een workshop begeleid door een erkend adviseur op het gebied van Het Nieuwe Werken. Mogelijke weerstanden en aandachtspunten maak je op deze informele manier inzichtelijk. De uitkomsten van het spel worden vertaald in een rapportage die met de deelnemers wordt besproken.

Wanneer zet je Het Nieuwe Werken spel in?

Je kunt het spel gebruiken als onderdeel van de visievorming maar ook later tijdens de bewustwording van teams. Het levert zo een bijdrage aan draagvlakvorming en laat collega’s met elkaar in gesprek gaan. Het spel geeft nieuwe inzichten in voor- en nadelen en in kansen en bedreigingen zoals die worden gepercipieerd door mensen in de organisatie. Iedere medewerker heeft een eigen kijk op Het Nieuwe Werken. Het spel brengt die beelden bij elkaar en vertaalt ze naar een gezamenlijke visie met prioriteiten voor de organisatie.

Ervaringen uit de praktijk

Organisaties die het spel hebben ingezet reageren overwegend zeer positief. Deelnemers geven aan dat ze het leuk vinden het te spelen en dat het hun kijk op de actualiteit van werken in de organisatie helderder heeft gemaakt. Collega’s die niet hebben deelgenomen vragen achteraf of zij alsnog een keer kunnen meedoen.

“Het creëren van een eenduidige perceptie van Het Nieuwe Werken in de organisatie”

Geschreven door: Rick Koopman (klik op de naam voor meer informatie)
'
Bookmark and Share

Reageren

Back to the top