Dressed to impress

Handige Publicaties

download

Handreiking Mobiliteit en Fiscaliteit (TFMM, september 2010)

In de praktijk is gebleken dat veel werkgevers niet optimaal gebruik maken van de fiscale mogelijkheden op het gebied van vervoer. Deze brochure beoogt de werkgever inzicht te geven in de mogelijkheden. Deze brochure bevat voorts de fiscale voorwaarden om de verschillende vervoersvormen onbelast te mogen verstrekken of vergoeden. Aan de hand hiervan kan iedere werkgever een fiscaal aantrekkelijke mobiliteitspakket dat aansluit op de specifieke situatie samenstellen en dit de werknemers aanbieden.

Deze handreiking vormt een update van de in september 2009 verschenen editie.

Deze brochure is samengesteld door Deloitte Belastingadviseurs B.V. Global Employer Services in opdracht van het ministerie van Verkeer en Waterstaat en de TaskForce MobiliteitsManagement.

dowbloaden

download

Komt tijd, komt raad (SCP)

Veel mensen hebben meer ambities dan tijd om die waar te maken. Met betaald werk, huishouden, kinderen, hobby’s en sociale contacten kunnen we eigenlijk niet meer toe met de dagelijks beschikbare 24 uur. Omdat in huishoudens het traditionele kostwinnersmodel steeds meer wordt ingeruild voor het tweeverdienersmodel komt de tijdsordening steeds meer onder druk te staan. In Nederland kiezen wij overigens vaak voor het anderhalfverdienersmodel: een compromis tussen de wensen om betaald werk te hebben, om zelf een flink deel van de zorg voor kinderen op ons te nemen en om tijd voor onszelf te houden. Dat compromis zal zonder enige twijfel een tijdelijk evenwicht blijken.

SCP deed een onderzoek naar dit fenomeen. Dat leidde tot een essaybundel met enkele antwoorden op de vragen waar het met de tijdsordening naar toe moet en wie daarbij het voortouw moet nemen. De uitgebreide handleiding is te downloaden van de site van SCP via het plaatje rechts.

download

Handreiking Het Nieuwe Werken: hoe blijf je er gezond bij? (Telewerkforum)

Het Kenniscentrum Werk & Vervoer is, samen met de Taskforce Mobiliteitsmanagement en enkele andere koplopers op het gebied van het zogenoemde nieuwe werken, één van de initiatiefnemers van de Arbo-handreiking, om zo werkgevers en werknemers op een pragmatische wijze te helpen met de huidige wet- en regelgeving over arbeidsomstandigheden in hun bedrijf.

Karlien Haak, voorzitter van het Kenniscentrum Werk & Vervoer: “Kenmerk van Het nieuwe werken is immers dat de werknemer een hoge mate van eigen verantwoordelijkheid heeft over de manier van werken en waar hij of zij zelf wat aan kan doen. Zoals meer sociale contacten en andere sociale vaardigheden. Of het last hebben van een informatieovervloed en moeite hebben met structureren van werk.”

De inhoud van de Arbo-handreiking is ondermeer gebaseerd op interviews met werkgevers en werknemers uit diverse sectoren, zoals KPN, Microsoft, SNS Reaal, ING FNV en TNT.

download

Samenvatting Werken Nieuwe Stijl (Bas van de Haterd)

Het boek Werken Nieuwe Stijl werd in april 2010 door Bas van de Haterd gepresenteerd tijdens een bijeenkomst bij Conclusion. Hij typeert het zelf als geen boek met een grootste visie op het nieuwe werken, maar gebaseerd op een hele reeks interviews met partijen die het daadwerkelijk hebben ingevoerd of daarmee bezig waren. Van Microsoft en HP tot Seats2Meet en het ministerie van LNV zijn geïnterviewd voor dit boek. Wat heeft men gedaan rondom het nieuwe werken, wat waren de resultaten, wat zijn de kanttekeningen?

Speciaal voor managers die niet lezen is er nu de officiële samenvatting van het boek. Via het plaatje rechts is deze gratis te downloaden.

Back to the top